Mini

Desde
$49.00 MXN
Mensual
30 GB SSD
2 usuario de correo
1 Base MySQL & FTP
Respaldos diarios

Básico

Desde
$269.00 MXN
Mensual
100 GB SSD
30 usuarios de correo
Bases MySQL & FTP
Respaldos diarios

Empresarial

Desde
$539.00 MXN
Mensual
500 GB SSD
80 usuarios de correo
Bases MySQL & FTP
Respaldos diarios

Empresarial 1TB

Desde
$1,690.00 MXN
Mensual
1 TB SSD
60 usuarios de correo
Bases MySQL & FTP
Respaldos diarios

Empresarial 2TB

Desde
$3,072.00 MXN
Mensual
2 TB SSD
60 usuarios de correo
Bases MySQL & FTP
Respaldos diarios

Empresarial 3TB

Desde
$4,608.00 MXN
Mensual
3 TB SSD
60 usuarios de correo
Bases MySQL & FTP
Respaldos diarios